AGB - Algemene Voorwaarden

1. aanbiedingen en servicebeschrijvingen

1.1. De servicebeschrijvingen op de MISTRALMA-website hebben niet het karakter van een verzekering of garantie. Kleine veranderingen en aanpassingen, bijvoorbeeld procesgericht in de groep, zijn mogelijk.

2. registratie en sluiting van het contract

2.1 Plaatsen zijn beperkt tot een klein aantal deelnemers en vroege registratie wordt aanbevolen. Er is geen recht op deelname aan de registratieaanvraag. Deelname wordt door MISTRALMA alleen bevestigd met een bindende reservering.

2.2 Registratie vindt plaats door het invullen van het registratieformulier op de website van MISTRALMA. Dit wordt geacht bindend te zijn en verplicht de deelnemer tot volledige betaling van de reis. Inschrijvingen in een andere schriftelijke vorm zijn mogelijk. Dit verplicht de deelnemer ook om de reis volledig te betalen.

2.3 Door zich in te schrijven erkent de deelnemer de voorwaarden voor deelname en betaling zoals beschreven in de specifieke reisdata.

3. reiskosten in geval van uitstel en/of annulering door MISTRALMA

3.1 MISTRALMA behoudt zich het recht voor om de reisdata te wijzigen. In geval van een dergelijke wijziging wordt de klant uiteraard op tijd op de hoogte gesteld. Indien het niet mogelijk is om bij de aanmelding gebruik te maken van een alternatieve datum, heeft de klant recht op volledige vergoeding van de reiskosten. Eventuele extra kosten als gevolg van individuele behoeften zoals accommodatie en reiskosten kunnen niet worden vergoed. Zorg ervoor dat u een reisannuleringsverzekering afsluit bij de respectievelijke dienstverleners.

3.2 In geval van onvoorzienbare redenen, zoals ziekte, die leiden tot annulering van de reis, is er geen aanspraak op de uitvoering van de reis. Er is recht op volledige vergoeding van de reiskosten.

3.3 Als de reis door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent MISTRALMA  geen restitutie van de reiskosten. Mistralma probeert alles om een alternatieve datum te kunnen aanbieden. Zorg ervoor dat u een reisannuleringsverzekering afsluit bij de respectievelijke dienstverleners.

4. uitstel of / en annulering door de deelnemer

4.1 Annulering van de reis is schriftelijk mogelijk. Annulering is kosteloos mogelijk tot 10 weken (70 dagen) voor de aankomstdatum van het verblijf. Bij annulering tussen 10 en 9 weken (69 -63 dagen) voor de aankomstdatum worden de annuleringskosten als schadevergoeding (50% van de deelnamekosten) in rekening gebracht. Tussen 9 en 4 weken (62 – 28 dagen) voor de aankomstdatum bedraagt de schadevergoeding 65%. Vanaf 4 weken (27 – 14 dagen) voor de aankomstdatum bedraagt de schadevergoeding 80%. Indien het verblijf twee weken (13 dagen) voor aankomst wordt geannuleerd, bedraagt de schadevergoeding 100%. Annulering dient in ieder geval schriftelijk – per e-mail of per post – te geschieden. In het geval van postbezorging moet de annulering binnen de gestelde termijn door ons worden ontvangen.

4.2 Gedurende de gehele periode tot het begin van de reis kan als alternatief een vervangende deelnemer worden aangewezen om de plaats van de reis over te nemen.

4.3 In geval van niet-gebruik en afwezigheid is er geen recht op restitutie.

4.4 Deze wijzigings- en annuleringsvoorwaarden gelden ook in geval van ziekte. Zorg ervoor dat u hiervoor een verzekering afsluit bij de respectievelijke dienstverleners van de reisannuleringsverzekering.

5. betaling

5.1 De betalingswijze voor de kosten van de reis de omboeking en de annulering is een bankoverschrijving na facturatie.

5.2 De betaling wordt gedaan zonder aftrek.

6. reisprogrammadocumenten

6.1 De documenten van het reisprogramma zijn auteursrechtelijk beschermd, zijn bestemd voor privégebruik en mogen niet worden gereproduceerd en gepubliceerd in welke vorm dan ook, inclusief uittreksels.

7. slotbepalingen

7.1 Plaats van bevoegdheid en plaats van uitvoering is Haarlem (Nederland).

7.2 Contracttalen zijn Duits en Nederlands.

Haarlem, Maart 2020