Colofon

MISTRALMA

web:
www.mistralma.nl

e-mail: juliane.schonau@mistralma.nl

Mistralma is veel onderweg- schrijf mij of chat of bel mij gerust via Messenger of via Mistralma Instagram 

Handelsregister KvK – nummer 77664264 Amsterdam

Verantwoordelijk voor de inhoud: Juliane Schönau

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mail adres vindt u bovenaan het impressum.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor consumentengeschillen.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-VO:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid en copyright informatie

Disclaimer: De inhoud van dit online-aanbod is zorgvuldig samengesteld volgens onze huidige stand van kennis, maar is slechts informatief en heeft geen juridisch bindende werking, tenzij het gaat om juridisch bindende informatie (bijv. het impressum, de gegevensbeschermingsverklaring, algemene voorwaarden of herroepingsinstructies voor de consument). Wij behouden ons het recht voor om de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen, mits dit geen afbreuk doet aan de contractuele verplichtingen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Links naar externe websites: De inhoud van externe websites waarnaar wij direct of indirect verwijzen, valt buiten ons verantwoordelijkheidsgebied en is niet van ons. De aanbieder van de gelinkte websites is uitsluitend aansprakelijk voor alle inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de op de gelinkte websites beschikbare informatie.

Auteursrechten en merkrechten: Alle op deze website gepresenteerde inhoud, zoals teksten, foto’s, grafieken, merken en handelsmerken zijn beschermd door de respectievelijke eigendomsrechten (auteursrechten, merkrechten). Het gebruik, de reproductie, enz. zijn onderworpen aan onze rechten of aan de rechten van de respectieve auteurs of rechtenbeheerders.

Foto’s, beeldcredits & beeldbronnen:
Pixabay
Unsplash
Canva
Andrea Dechant – artedea.net
Nationaal Park Zuid Kennemerland
eigen foto’s

Hosting, Webdesign:
all-inkl.com
sicht-bar.biz – Vivian Scharner

gemaakt met Datenschutz-Generator.de von Dr. jur. Thomas Schwenke

vertaald door Dee